Οστεοσύνθεση Καταγμάτων Ώμου

Οστεοσύνθεση Καταγμάτων Ώμου

Η ανοιχτή ανάταξη-εσωτερική καθήλωση (ORIF) είναι μια χειρουργική επέμβαση που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση των καταγμάτων.

Κατά τη διάρκεια μιας οστεοσύνθεσης, ο χειρουργός χρησημοποιεί μεταλικές πλάκες και βίδες (κοχλίες) ή ενδομυελικό ήλο (μεταλλική ράβδρος εντός του αυλού του οστού) για την ανάταξη και σταθεροποίηση του κατάγματος. Η σωστή και ανατομική ανάταξη- τοποθέτιση των οστικών τεμαχίων που έχουν σπάσει είναι μεγάλης σημασίας για την επιτυχή αποκατάσταση του κατάγματος. Τα οφέλη μιας εσωτερικής οστεοσύνθεσης έναντι των αρθοπλαστικών στην θεραπεία των καταγμάτων είναι ότι με την οστεοσύνθεση διατηρείται η φυσική άρθρωση του ασθενή χωρίς οστικές απώλειες.

Η διαδικασία αποκατάστασης μετά από μια οστεοσύνθεση μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη σοβαρότητα του τραυματισμού και τη συνολική υγεία του ασθενή. Ο ασθενής θα πρέπει να φοράει ανάρτηση ώμου κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του. Συνιστάται φυσικοθεραπεία για να βοηθηθεί η άρθρωση να ανακτήσει το εύρος κίνησής της και την δύναμή της.