Ο Διευθυντής

Δρ. Ιωάννης Χ. Φερούσης M.D. PhD
Δρ. Ιωάννης Χ. Φερούσης M.D. PhD
Διευθυντής Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Η ομάδα

Γραμματειακή Υποστήριξη

Αναστασία Καθαροπούλου
Αναστασία Καθαροπούλου
Γραμματειακή Υποστήριξη