Σύνθετες Χειρουργικές Επεμβάσεις Ώμου

Σύνθετες Χειρουργικές Επεμβάσεις Ώμου

Ο ανθρώπινος ώμος είναι μια σημαντικά πολύπλοκη άρθρωση που έχει το μεγαλύτερο εύρος κίνησης στο ανθρώπινο σώμα. Αυτή η πολυπλοκότητα, ωστόσο, μπορεί επίσης να κάνει την άρθρωση επιρρεπή σε τραυματισμό και εκφυλισμό, απαιτώντας συχνά χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της λειτουργίας και την ανακούφιση του πόνου. Οι επεμβάσεις αυτές συχνά δεν έχουν τον χαρακτήρα της συνήθους εφαρμογής τους αλλά πρέπει να εξατομικευτούν ιδιαιτέρως στον ασθενή καθώς μπορεί να συνυπάρχουν πάνω από μια πάθηση. Οι χειρουργικές επεμβάσεις αυτές γίνονται από χειρουργούς με σημαντικότατη εμπειρία στη χειρουργική του ώμου, χρειάζονται χρόνο και σωστή προετοιμασία.

Αρθρίτιδα με οστικά ελλείματα

Οι περιπτώσεις ασθενών με οστικά ελλείματα (κυρίως στην πλευρά της ωμοπλάτης- γλήνης) οι οποίοι χρειάζονται αρθροπλαστική (είτε λόγω εκφυλισμού- είτε λόγω κατάγματος) είναι περισσότεροι από όσο κανείς μπορεί να περιμένει. Η σωστή τοποθέτηση των υλικών της αρθροπλαστικής γίνεται εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία και επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα. Για τα καλύτερα αποτελέσματα οφείλει να γίνει σωστός προεγχειρητικός σχεδιασμός με την βοήθεια δισδιάστατης και τρισδιάστατης αξονικής τομογραφίας προεγχειριτικά αλλά και συνεχής έλεγχος της σωστής τοποθέτησης διεγχειριτκά.

Αναθεωρήσεις Αρθροπλαστικής (Αλλαγή της υπάρχουσας αρθροπλαστικής με νέα)

Η αρθροπλαστική ώμου ή η επέμβαση αντικατάστασης ώμου, χρησιμοποιείται συχνά για τη θεραπεία έντονου πόνου και δυσκαμψίας λόγω αρθρίτιδας ή εκφυλιστικής νόσου των αρθρώσεων ή ακόμα και στην αντιμετώπιση των καταγμάτων. Όταν η αρχική διαδικασία δεν προσφέρει την αναμενόμενη ανακούφιση ή εάν προκύψουν επιπλοκές, μπορεί να χρειαστεί αλλαγή της αρθροπλαστικής (αναθεώρηση).

Η χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης μπορεί να περιλαμβάνει αντικατάσταση ολόκληρης ή τμημάτων της πρόθεσης, ανάλογα με την αιτία της αποτυχίας. Είναι σημαντικά πιο περίπλοκη από την αρχική διαδικασία λόγω παραγόντων όπως η απώλεια οστικής μάζας, η βλάβη των μαλακών ιστών και η παρουσία ουλώδους ιστού. Ο προεγχειρητικός σχεδιασμός για τον ασθενή και η πρόοδος στα εμφυτεύματα και τις τεχνικές αναθεώρησης μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη ενός επιτυχούς αποτελέσματος.

Επαναρήξεις του στροφικού πετάλου (rotator cuff)

Η επιδιόρθωση του στροφικού πετάλου είναι μια χειρουργική διαδικασία που περιλαμβάνει την επισκευή των τενόντων του στροφικού πετάλου και την καθήλωσή τους στην ανατομική τους θέση. Δυστυχώς, ένας αριθμός ασθενών εμφανίζει εκ νέου ρήξη μετά την αρχική αποκατάσταση. Ο κίνδυνος επαναρήξης αυξάνεται με την ηλικία, το μέγεθος της αρχικής ρήξης και την ποιότητα του τενόντιου ιστού και των οστών.

Η χειρουργική θεραπεία των επαναρήξεων του στροφικού πετάλου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εκ νέου αποκατάσταση των τενόντων, την τεχνική superior capsular reconstruction ή, σε ορισμένες σοβαρές περιπτώσεις, την ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου. Η συγκεκριμένη τεχνική που χρησιμοποιείται εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία του ασθενούς, το επίπεδο δραστηριότητας και η κατάσταση των μυών του στροφικού πετάλου.

Θεραπεία επανα-κατάγματος

Παρά την προσεκτική διαχείριση και την κατάλληλη θεραπεία, τα κατάγματα μπορεί μερικές φορές να επανεμφανιστούν. Η θεραπεία των επανακαταγμάτων συχνά περιλαμβάνουν χειρουργική επέμβαση για τη σταθεροποίηση του οστού, η οποία μπορεί να είναι πιο δύσκολη λόγω της παρουσίας προηγούμενου υλικού ή της ανάγκης για οστικά μοσχεύματα. Ο απώτερος στόχος είναι να εξασφαλιστεί η σωστή και σταθερή ανατομική αποκατάσταση του κατάγματος ώστε αυτό να πορωθεί και εν τέλει η άρθρωση να αποκατασταθεί το δυνατόν καλύτερα!

Διαχείριση προηγούμενων χειρουργικών επεμβάσεων με πτωχά αποτελέσματα

Η αντιμετώπιση μιας αποτυχημένης χειρουργικής επέμβασης στον ώμο μπορεί να είναι αποκαρδιωτική τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους χειρουργούς. Η χειρουργική επέμβαση που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένη αρχική διάγνωση, χειρουργικές ανακρίβειες, αστοχίες υλικών, παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή, όπως η κακή συμμόρφωση με τη μετεγχειρητική αποκατάσταση ή απλώς στην πολυπλοκότητα της υποκείμενης παθολογίας.

Η αντιμετώπιση μιας προηγούμενης χειρουργικής επέμβασης που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνει μια ενδελεχή διαγνωστική εργασία για τον προσδιορισμό της βασικής αιτίας της αποτυχίας. Τα επόμενα βήματα μπορεί να περιλαμβάνουν μη χειρουργική διαχείριση με φυσιοθεραπεία, διαχείριση πόνου και τροποποιήσεις δραστηριότητας και μπορεί να καταλήξουν σε εκ νέου χειρουργική επέμβαση. Η επανεγχείρηση μπορεί να περιλαμβάνει χρήση διαφορετικών χειρουργικών τεχνικών ή μετατροπή σε διαφορετικό είδος χειρουργικής επέμβασης όπως η αρθροπλαστική ώμου.

Οι σύνθετες χειρουργικές επεμβάσεις ώμου απαιτούν προηγμένο επίπεδο δεξιοτήτων από τον χειρουργό, σχολαστικό προεγχειρητικό σχεδιασμό και κατανόηση των μοναδικών προκλήσεων που σχετίζονται με κάθε περίπτωση. Τελικά, ο στόχος αυτών των πολύπλοκων διαδικασιών είναι η ανακούφιση του πόνου, η αποκατάσταση της λειτουργίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Η πλοήγηση στον δρόμο προς την ανάκαμψη από περίπλοκες παθήσεις του ώμου μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά με τη σωστή ιατρική καθοδήγηση και υποστήριξη, είναι απολύτως εφικτή. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε να συζητήσετε περαιτέρω την κατάσταση του ώμου σας, μη διστάσετε να απευθυνθείτε στην ομάδα μας.